Kalite Yönetim Sistemi

Teknik Glass’ta operasyonel mükemmellik, tüm iş süreçlerinde ve üretim sahalarında benimsenen ve uygulanan temel bir değerdir. Bu yaklaşım, toplam müşteri memnuniyeti taahhüdümüzü ve kalite anlayışımızı yansıtır. Yapıştırma tekniklerini ve belgelendirme esaslarını belirler.


Teknik Glass Kalite Anlayışı,

 • Bir sonraki operasyonu müşterisi olarak görmeyi,
 • Tüm çalışanların katılımı ile  kaliteyi belirlemeyi,
 • En temel birimlerin ekipler olduğunu,
 • Hata Kültürünün canlı tutulup, hatalardan ders çıkartıldığını ve tekrarının önlendiğini,
 • Kalite sorumluluğunun sadece kuruluş içi değil tüm değer zincirini kapsadığını,
 • Problem Çözme Sürecinin tüm süreç sahipleri ve çalışanlar tarafından benimsendiğini ve uygulandığını,
 • Tüm süreçlerin tanımlandığını ve ancak standardize edildikten sonra sürekli iyileştirilebilir olduğunu,
 • Organizasyonel yapının çalışanları yönlendirdiğini, sınırlamadığını hatta esneklik ve çeviklik sağladığını,
 • Hiyerarşinin değil, fikir ve görüş özgürlüğünün, rekabet stratejilerinin kristalleşmesini sağladığını (Açık Strateji Anlayışı),
 • Öğrenen Organizasyon olunmasında müşteri yönlendirmelerinin etkin olduğunu,
 • Süreç, ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirildiğini,
 • Katma Değersiz Faaliyetlerin minimize edilip Katma Değerli Faaliyetlere odaklanıldığını,
 • Yenilik anlayışının sadece ürünler ile sınırlı olmadığını genel bir bakış açısının olduğunu ve bu anlayışın tüm iş modellerine yansıtıldığını,

esas alan hedef ve iş süreçlerinin entegre bir parçasıdır.


20 yılı aşkın süredir Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek en üst düzeyde kaliteli süreçler , optimum maliyetler ve tam zamanında üretim ile ticari taşıt üreticilerinin öncelikli tercihi olmaya çalışmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemimiz  IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, IRIS (2022 planındadır), temelli olarak başta ana müşterilerimizin norm ve uygulamalarını da adapte ederek sürekli iyileştirilmekte ve Teknik Glass’ın Operasyonel Mükemmelliğini sağlamaktadır.

Kilit Süreç olarak tespit edilen Yapıştırma Süreçlerini faaliyet gösterilen sektörlerde Benchmark düzeyine taşınması hedeflenmektedir. Bu nedenle DIN 6701 Yapıştırma Standartlarına uygun alt yapı 2021 yılı itibariyle DIN 2304 sertifikasyonu ile de güçlendirilmiştir. Bu çabalar daha da geliştirilerek EAE, EAS, EAB hiyerarşik Yapıştırma Organizasyonu ile en üst güvenlik seviyesinde (A1-S1) gerçekleştirilmiştir.

Diğer Kilit Süreçlerde de aynı hassasiyet gösterilmektedir. Kalite Kontrol Test Süreçlerinde, çözüm ortakları ile oluşturulmuş ve sektörün gerekleri olarak görülen tüm testler gerçekleştirilmektedir.


Kalitenin tasarlanabilir (Prototip Validasyonu), projelendirilebilir (Kalite Kapıları) ve üretilebilir olduğu benimsenmiştir. Kalitenin yönetilip, güvence altına alınıp ve üçlü çevrimler olarak (1. Operatör Öz Kontrolü, 2. Kısım Kontrolü 3. Kalite Bağımsız kontrolü ve müşteri gözüyle final kontrol) üretilip kontrol edilmesi sağlanmaktadır.