Değerlerimiz

Teknik Glass olarak biz;

Önce "Çalışan" ilkesini benimseyerek tüm faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Hedefimizin gerçekleşme sürecinde aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz. 

  • Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırmama usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, 
  • Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,  
  • İş sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı, 
  • Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal haklarını sağlamayı, 
  • Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı, 
  • Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı, çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Taahhüt ederiz.